Rizikové kácení stromů

Rizikovým kácením stromů rozumíme stav, kdy nelze celý strom složit ze země. Příčiny bývají různé:

  • kolem stromu není vůbec prostor
  • strom je vychýlen z osy mimo prostor, kam by mohl být pokácen
  • kolem stromu vedou dráty elektrického napětí, které by mohl při pádu poškodit
  • v blízkosti stromu jsou budovy nebo jiná zařízení, které by mohli být při kácení poškozeny
  • strom je napadený hnilobou nebo dutý

Kácení v těchto rizikových situacích je možné provádět pomocí plošin nebo pomocí horolezecké techniky. Rizikové kácení stromů se provádí po částech a pokud je to nutné, tyto části jsou zachytávány pomocí lan.

Ceny rizikového kácení

Cena rizikového kácení se odvíjí od konkrétní situace. Každý strom je jinak velký, jinak rostlý a nachází se v různých podmínkách. Pokud potřebujete pokácet strom v rizikových podmínkách, tak nás kontaktujte pomocí telefonu nebo formuláře vpravo.

Oprávnění pro práci s motorovou pilou

IMG